فروش طلا Immense Wise
Immense Wise Logo Affiliated Business News
1
گوشواره‌ی مناسب برای چهره‌های گرداگر دارای صورتی گرد هستید، به این معنی که فاصله‌ی دو گونه‌ی شما با اندازه‌ی چانه‌تان چندان فرقی ندارد، باید از گوشواره‌های بلند و آویزان استفاده کنید. گوشواره‌های آویزان و بلند چهره‌ی شما را کمی بلندتر نشان داده و باعث می‌شوند که گردی صورت شما کمتر به چشم بیاید. این گوشواره‌ها شکل صورت شما را جذاب‌تر کرده و بهترین انتخاب برای شما هستند.

Comments

Who Upvoted this Story

Join Our Newsletter:


What is Immense Wise?

Immense Wise is a social network where you can share your news, meet friends and communicate with them, discuss any topic or event that may be of interest for you!

Latest Comments
Affiliated Business RSS Subscribers