Immense Wise Logo Affiliated Business News
1
Sự thông dụng và phổ biến của vách ngăn vệ sinh compact dẫn theo việc nhiều đơn vị sản xuất, cung cấp các sản phẩm compact giả thay cho vách ngăn vệ sinh cao cấp để chuộc lợi trên thị trường. Sử dụng vách ngăn compact giả không những ảnh hưởng đến chất lượng công trình mà còn gây nguy hại cho sức khỏe con người: